Liiklusmärkide skeemid

Liiklusmärkide skeemid

Käesoleval ajal kerkib vajadus liikluskorralduse skeemide väljatöötamiseks ja kooskõlastamiseks alljärgnevate tööde teostamiseks:

  • valgusfooride ehitamine;
  • liiklusmärkide paigaldamiseks (tööde teostamise ajal ja alaliselt tööde teostamise kohas);
  • teemärgistuse tegemiseks; parkimisalade seadmete paigaldamiseks;
  • kunstlike tõkete ja kummist kaitsete paigaldamiseks.

Me teeme projekte ja vajadusel kooskõlastame need vastavate organisatsioonidega:

  • liiklusskeemid teetööde tegemise perioodil;
  • liiklusmärkide asetused alalise liikluskorralduse ajal;
  • Liikluskorralduse skeemid organisatsioonide siseterritooriumitel (laod, kaubakeskused, logistikafirmad);
  • teede märgistuste skeemid.
liiklusmärgid
Call Now Button